Supervisie

'Menigeen vindt zijn hart pas als hij zijn hoofd heeft verloren.' (Nietzsche)
 

Iet Mans en Hilde Bolt zijn beiden werkzaam als supervisor en intervisor, onder andere op het gebied van (Lichaamsgericht) Coachen en Lichaamsgerichte Therapie.

Daarnaast hebben zij allebei veel ervaring in het begeleiden van teams (en Team-Alchemie). Te denken valt aan vraagstukken betreffende o.a:

  • Krachteninventarisatie van teams
  • Teamrollen
  • Omgaan met conflicten
  • Verbinding en Commitment
  • Omgaan met verandering
  • Teamrituelen
  • Mindfulness
  • Omgaan met werkstress

Het programma wordt ‘op maat’ samengesteld met de opdrachtgever.
Uiteraard maken zij waar nodig en mogelijk gebruik van lichaamsgerichte interventies, systemisch werk en andere creatieve werkvormen.